Integritetspolicy

Om personuppgifter

 

När du beställer en tjänst, använder ett kontaktformulär på vår hemsida, prenumererar på nyhetsbrev, anmäler dig till event, skickar e-post eller ringer till oss eller ansöker om anställning kommer dina uppgifter användas för att hantera ditt specifika ärende. Uppgifterna kan då komma att delas med utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Personuppgifter kan komma att överföras mellan Hunt and Ski in Jämtlands olika koncern- eller systerbolag.

 

Hunt and Ski in Jämtland är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss.

 

Vi behandlar uppgifterna för ditt specifika ärende. Dessa uppgifter behandlas på grundval av överenskommelse med dig.

 

Personuppgifterna sparas under en tid om ett år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

 

Kontakta oss på info@hsjamtland.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

 

Personuppgiftsansvarig är Bergs såg & Trävaru AB, 556785-9169, Brånan 600, 845 52 Åsarna, www.hsjamtland.se, info@hsjamtland.se.

 

Om cookies

 

Besöker du vår webbplats samlar vi med hjälp av cookies in icke personlig identifierbar information som t.ex. typ av webbläsare, typ av operativsystem, IP-adress, vilken internetleverantör som används samt om du är en återkommande besökare. Informationen är anonym så vi vet inte vem du är, utan enbart att någon besökt vår webbplats. Ytterligare information om vilka cookies vi använder och hur du kan stänga av cookies finns på länken som anges nedan. Webbplatsens prestanda och funktionalitet kommer att försämras om du väljer att inte godkänna vår användning av cookies.

 

Mer information om våra cookies.